Gamification op de werkvloer

Training 'Gamification op de werkvloer' in het kort

Met Gamification leer je spelprincipes en -technieken inzetten in een omgeving zonder spelcontext. Een inspirerende en effectieve manier om het team optimaal te laten presteren. Gebruik Gamification om bijvoorbeeld nieuwe werkwijzen te toetsen, samenwerking te verbeteren of collega’s te prikkelen tot bepaald gedrag. Tijdens deze training leer je Gamification toepassen in het dagelijks werk.

Verhoog de motivatie, betrokkenheid en het werkplezier met Gamification

Uitdagende spelelementen inbrengen op de werkvloer. JA! Gewoon in het dagelijks werk. Terwijl je aan het werk bent verwerf je nieuwe kennis, leer je nieuwe vaardigheden en nieuw gedrag aan. Daag jezelf uit tot nieuw gedrag, op de plek waar je het meest effectief leert: op de werkvloer!

Pas spel elementen toe om activiteiten uitdagender en leuker te maken op de werkvloer

Gamification is het toepassen van gamedenken en gametechnieken in niet-game omgevingen. Moeten we nu massaal een Playstation aanschaffen? Nee. Maar we kunnen wel het concept van games oppakken en inzetten in ons dagelijks werkleven. Hoe zet je spelelementen in om elkaar motiveren en ervaringen verrijken? Hoe gebruik je dit om door te voeren verbeterpunten die je als team voor ogen hebt?
 
Gebruik Gamification als motor om bewustzijn te creëren, betrokkenheid te vergroten of vaardigheden te testen. Pas spelelementen en -denkwijze toe om activiteiten uitdagender en leuker te maken op de werkvloer. Gebruik het om bijvoorbeeld te bepalen hoeveel tijd je besteedt aan productieve en niet-productieve zaken. Of om taken en projecten te managen tijdens je werk. In deze training leer je hoe je spel en praktijk samen kunt brengen. 

Resultaten die je verder helpen

 1. Je maakt spelenderwijs kennis met Gamification
 2. Je leert spelelementen toepassen binnen jouw werkomgeving
 3. Je krijgt theoretisch inzicht, de psychologie achter spelen en game
 4. Je leert welke ‘game-mechanics’ er zijn en welk effect ze op onze motivatie
 5. Je krijgt inzicht in succesvolle Gamification praktijkvoorbeelden

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Introductie games en Gamification
 • Best practises business en marketing games
 • Vormen van Gamification
 • Redenen om gebruik te maken van Gamification
 • Redenen om geen gebruik te maken van Gamification
 • Hoe pas je Gamifcation toe op de werkvloer?
 • Learning games vs. Gamification
 • Gamification concept met team
 • Spelenderwijs leren
 • Best practices

Trainingskosten

Investeer in jouw team en haal eruit wat erin zit

Q-link Training en Coaching verzorgt diverse trainingen gericht op het ontwikkelen van vaardigheden en competenties van teams binnen (semi) overheidsorganisaties, zoals gemeente, rijksoverheden en provincies. De inhoud richt zich vooral op persoonlijke ontwikkeling en het versterken van vaardigheden in het leidinggeven, samenwerken en teamontwikkeling.
We gaan graag komen graag in gezamenlijk overleg tot een passend programma. Sommige teams hebben aan 2 dagdelen genoeg. Anderen hebben de voorkeur voor een intensief programma. Je geeft zelf als leidinggevende of medewerker aan waar jouw team naartoe wil groeien en ontwikkelen.
 
Neem contact met ons op voor het opvragen van een offerte.

Vragen over deze training?

Neem contact op met Fernando
Fernando Monteiro