Storytelling

Training 'Storytelling' in het kort

If you can’t tell it, you can’t sell it! Storytelling maakt het makkelijker voor jouw team om een boodschap te begrijpen en met enthousiasme door te vertellen. Hiermee vergoot je de betrokkenheid van klanten/ stakeholders en inspireer je tot gedragsverandering. Ontwikkel een krachtig en inspirerend verhaal voor jouw team, afdeling of organisatie.

 

Mensen op emotioneel niveau raken met behulp van storytelling

Storytelling is voor organisaties zo belangrijk, omdat je ook in een zakelijke omgeving moet proberen mensen ergens van te overtuigen. Dit doe je niet alleen aan de hand van rapporten en rationele argumenten. Waar je het verschil kunt maken is dat je mensen op een emotioneel niveau weet aan te spreken. Je kunt met een goed verhaal de ervaringen van je publiek raken en ze een onderdeel maken van het verhaal. Zo voelt het net alsof ze dat zelf hebben ervaren, gezien of beleefd. Dan pas zal je boodschap mensen raken op emotioneel niveau en zullen ze die niet snel vergeten, sterker nog: dan vertellen ze de boodschap graag door.

Het verhaal van ons team! Wat willen wij als team uitdragen?

Verhalen verbinden en achter elk succes schuilt een krachtig verhaal. Wanneer binnen een team de neuzen dezelfde kant opstaan is dat een teken dat ze een gezamenlijk doel dienen en dus gezamenlijk een verhaal vertellen. De uitdaging is om in een team, dat altijd bestaat uit verschillende individuen, een bepaalde groepseenheid te creëren. Ieder vanuit eigen kracht en kunnen, maar wel allemaal voor hetzelfde doel.

Waar we dat nog meer zien is onder andere bij een muziekband. Elke muzikant speelt een ander instrument, staat op een andere plek op het podium (of misschien wel achter de coulissen), maar gezamenlijk spelen ze één nummer. Binnen de band heb je iemand die de leadzang op zich neemt, maar die is weer volledig afhankelijk van de drummer die de maat aangeeft en andersom.

Wat dat betreft is een goed team een symfonie. Verschillende kwaliteiten en eigenschappen komen samen en maken een gezamenlijk geluid.

Het draait binnen deze training om het (h)erkennen van elkaars verschillen en deze te omarmen, zodat het vervolgens krachten kunnen worden. Je leert werken vanuit je kracht en de vertaling maken naar het team.

Uniciteit binnen de eenheid!

Daarnaast bouwen we aan een repertoire als band. Wat zijn de instrumenten en wie bespeelt ze? Wat maakt ons een band? Of juist de vertaling naar: Wat maakt ons een team? Wat zijn onze doelstellingen/ ambities? Hoe stemmen we zaken met elkaar af? Hoe treed ik naar buiten als teamlid en hoe doen we dat als team? Dit zijn vragen waarmee we tijdens de training aan de slag gaan. Op deze manier verwerven de teamleden op een creatieve manier inzichten over zichzelf over de collega’s en het team als geheel. Tijdens de training bieden we de juiste handvatten en tools om het teamverhaal vorm te geven.

Resultaten die je verder helpen

  1. Je krijgt inzicht in de fundamenten waarop storytelling is gebaseerd.
  2. Je leert de definities en kenmerken van impactvolle storytelling.
  3. Je leert op een creatieve manier collega’s beter kennen.
  4. Je bouwt samen aan het verhaal van jouw team.
  5. Je zorgt ervoor dat alle neuzen dezelfde kant op staan.
  6. Je kent de manieren om verhalen te verspreiden en te delen.
  7. Je bent in staat om het “teamverhaal” aantrekkelijk te verwoorden en te presenteren.
  8. Je werkt samen richting het gezamenlijk doel!
  9. Je bent in staat het storytellingproces te faciliteren en levendig te houden binnen je organisatie.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Opening en inleiding over Storytelling
 • De kracht van een verhaal
 • Meer impact creëren in jouw (zakelijk) verhaal
 • Hoe ontstaan verhalen? De rol van de verteller?
 • De ingrediënten voor een goed verhaal
 • Hoe kun je iemand met een verhaal bewegen, wat zijn de geheimen van een goed verhaal?
 • Hoe positioneer je jouw persoon, team en afdeling binnen de organisatie aan de hand van Storytelling?
 • Het formuleren van een persoonlijk-, team-, afdeling of organisatieverhaal
 • Het integreren van Storytelling in jouw functie/ rol

Trainingskosten

Investeer in jouw team en haal eruit wat erin zit

Q-link Training en Coaching verzorgt diverse trainingen gericht op het ontwikkelen van vaardigheden en competenties van teams binnen (semi) overheidsorganisaties, zoals gemeente, rijksoverheden en provincies. De inhoud richt zich vooral op persoonlijke ontwikkeling en het versterken van vaardigheden in het leidinggeven, samenwerken en teamontwikkeling.

We gaan graag komen graag in gezamenlijk overleg tot een passend programma. Sommige teams hebben aan 2 dagdelen genoeg. Anderen hebben de voorkeur voor een intensief programma. Je geeft zelf als leidinggevende of medewerker aan waar jouw team naartoe wil groeien en ontwikkelen.

 

Vragen over deze training?

Neem contact op met Odair
Odair Inocencio